ข้อมูลในหมวด ชุดตรวจโรคไต | Whale Energy Station
Tag

ชุดตรวจโรคไต

Browsing

❗พี่วาฬตกใจมากที่ทุกวันนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ค่อนข้างสูง และการให้บริการตรวจยังมีไม่เพียงพอ ทำให้วินิจฉัยโรคได้ช้า 🩺 ตอนนี้ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ซึ่งมี 2 แบบด้วยกัน ✅ ชุดตรวจโ…