ปลูกป่าชายเลน ดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ ลดผลกระทบโลกร้อน | Whale Energy Station
Other

ปลูกป่าชายเลน ดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ ลดผลกระทบโลกร้อน

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปลูกป่าชายเลน ดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ ลดผลกระทบโลกร้อน, Whale Energy Station

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า มหาสมุทรและระบบนิเวศชายฝั่ง อย่างเช่น ป่าชายเลน ทำหน้าที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบชีวมวลและการทับถมของตะกอน โดยสามารถดึงก๊าซคาร์บอนฯ ลงไปกักเก็บไว้ในชั้นใต้ดินได้มากถึง 50% – 99% เลยทีเดียว การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนจึงเป็นวิธีที่จำเป็นอีกทางหนึ่งของประเทศไทยในการเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 

ปัจจุบันการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนคือการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนเสื่อมโทรมที่เกิดจากการบุกรุกและขาดการดูแลให้กลับคืนสภาพเป็นป่าชายเลนที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ อย่างเช่น โครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ภาคตะวันออกและชายฝั่งภาคตะวันตกของกลุ่ม ปตท. โดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(GC) มีการดำเนินงานและวางแผนต่อยอดขยายผลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด และเพชรบุรี รวมกว่า 3,400 ไร่ โดยคาดว่าเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ นอกจากจะทำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความหลากหลายและสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนงาน อาชีพ และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรงได้ด้วย

ที่มาข้อมูล:   https://bit.ly/3R5O2WD

📌 ติดตามพี่วาฬและเพื่อนๆ ที่ช่องทางอื่นได้ที่

#พลังวาฬบางอย่าง   #ปตท.  #ปลูกป่าชายเลน  #NetZero  #GC  #บลูคาร์บอน