AI ช่วยได้ ! กระตุ้นความจำผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง | Whale Energy Station
Other เทคโนโลยี

AI ช่วยได้ ! กระตุ้นความจำผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง

Pinterest LinkedIn Tumblr

AI ช่วยได้ ! กระตุ้นความจำผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง, Whale Energy Station

อุบัติเหตุทางรถยนต์ การถูกทำร้ายร่างกายและการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการเล่นกีฬา เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ประสบเหตุต้องเผชิญภาวะบาดเจ็บทางสมองซึ่งกระทบต่อระบบความจำ แต่ตอนนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI กำลังจะมาช่วยฟื้นฟูความทรงจำของผู้ป่วยเหล่านี้ 

พี่วาฬไปอ่านงานวิจัยน่าสนใจชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย พบว่า การกระตุ้นสมองด้วย AI ช่วยเพิ่มความจำแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บทางสมอง โดยการฝังขั้วกระตุ้นเข้าไปในร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลระบบประสาทขณะที่ผู้ป่วยศึกษาคำศัพท์และใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องมือคาดการณ์อาการหลงลืมชั่วขณะ ผลการศึกษาเบื้องต้นระบุว่า ผู้ป่วยจดจำศัพท์ได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 19% 

ทีมวิจัยยังต้องอาศัยความพยายามอีกมากในศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการกระตุ้น เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกทางระบบประสาทที่อยู่เบื้องหลังประสิทธิภาพความจำที่ดีขึ้น ก่อนการกระตุ้นสมองด้วย AI จะนำมาประยุกต์ใช้จริงในการรักษา เพราะผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้เมื่อวิจัยเสร็จสิ้นในระยะต่อไปคือ ระบบที่สามารถฝังเข้าไปในสมองของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองได้นั่นเอง 

ที่มา : https://penntoday.upenn.edu/news/ai-guided-brain-stimulation-aids-memory-traumatic-brain-injury