พี่วาฬมาคุยผลดำเนินการ 9 เดือนแรกของปี 2565 ของกลุ่ม ปตท. | Whale Energy Station
Other

พี่วาฬมาคุยผลดำเนินการ 9 เดือนแรกของปี 2565 ของกลุ่ม ปตท.

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬมาคุยผลดำเนินการ 9 เดือนแรกของปี 2565 ของกลุ่ม ปตท., Whale Energy Station

📌 วันนี้พี่วาฬอยากชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินการของกลุ่ม ปตท. ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง? 


📊 ปตท. และบริษัทย่อยทั้ง 9 บริษัทที่ตั้งอยู่ในและต่างประเทศนั้นมีรายได้ 2,570,029 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 73,303 ล้านบาท ลดลง 9% จากปี 2564 หรือคิดเป็นกำไรสุทธิจำนวน 73,303 ล้านบาท มาจากผลการดำเนินงานของ ปตท. คิดเป็น 13% ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีการปรับตัวที่สูงขึ้น และอีก 87% มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ปตท. 


✅ และในปีนี้ทาง ปตท. ได้นำกำไรที่ได้มาสนับสนุนการดำเนินการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนเชื้อเพลิง 23,800 ล้านบาท 🔥 โครงการลมหายใจเดียวกัน 1,046 ล้านบาท โครงการลมหายใจเพื่อน้อง 171 ล้านบาท และโครงการลมหายใจเพื่อเมืองที่ได้ร่วมมือกับ กทม. 🌇 และโครงการอื่น ๆ ทั้งหมดนี้พี่วาฬว่า ปตท. ช่วยแบ่งเบา และทำเพื่อสังคมได้เยอะเลยละ เยี่ยมไปเลย

 

ที่มาข้อมูล: https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-31502.aspx