พี่วาฬและโอซูลาร์มาเล่า Energy Transition คืออะไร? | Whale Energy Station
Other

พี่วาฬและโอซูลาร์มาเล่า Energy Transition คืออะไร?

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและโอซูลาร์มาเล่า Energy Transition คืออะไร?, Whale Energy Station

วันนี้พี่วาฬและโอซูลาร์พาทุกคนมารู้จักกับ Energy Transition ♻ ที่เป็นหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาโลกร้อนในระยะยาวเลยละ โดยหลักการนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พลังงานดั้งเดิม อย่างเช่นพลังงานจากฟอสซิล 🛢 ที่สร้างก๊าซเรือนกระจก มาใช้พลังงานสะอาดที่หาได้ง่าย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำนั่นเอง ☀

ถ้าจะให้เห็นภาพเปลี่ยนแปลงของ Energy Transition ⚡ ที่ชัดเจนก็อย่างเช่น การที่คนทั่วโลกหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แทนพลังงานน้ำมัน เป็นต้น พี่วาฬและโอซูลาร์มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญมาก ๆ เลยล่ะสำหรับโลกเรา👍

ที่มาข้อมูล: https://blog.pttexpresso.com/energy-transition/