รถ EV แรงดีไม่มีตก | Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน

รถ EV แรงดีไม่มีตก

Pinterest LinkedIn Tumblr

รถ EV แรงดีไม่มีตก, Whale Energy Station
พี่วาฬอยากรู้มากเลยว่าในช่วงครึ่งปีแรก 2566 ประเทศไทยเรามีคนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน แล้วก็ได้เห็นรายงานสถิติรายเดือนของกรมการขนส่งทางบก ห้าเดือนแรกของปีนี้แสดงจำนวนรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเภท BEV คือรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ แบบ HEV คือรถไฟฟ้าแบบไฮบริด และแบบ PHEV คือไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก 

พี่วาฬนำข้อมูลมาแชร์ เพื่อน ๆ จะได้เห็นเทรนด์การเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถยนต์ชนิดเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า จะเห็นว่าสถิติจำนวนรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสะสมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 5 เดือนแรกของปีนี้ ประเมินโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นมากกว่า 63,000 คัน โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนก็อยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 คัน และหากอัตราเพิ่มขึ้นเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดปีนี้ การเดินทางบนถนนในเมืองไทยจะค่อย ๆ ลดปริมาณการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะลงไปได้มากและมากที่สุดภายใน 5-10 ปีนับจากนี้ไป 

และพี่วาฬมั่นใจมากว่าต่อไปอัตราเพิ่มน่าจะเป็นแบบก้าวกระโดด เพราะทั้งรัฐบาลและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างพยายามสนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเอง 

ที่มาข้อมูล  :   https://web.dlt.go.th/statistics/