พี่วาฬกับลัคกี้อยากได้ ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ | Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน

พี่วาฬกับลัคกี้อยากได้ ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬกับลัคกี้อยากได้ ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์, Whale Energy Station

 

พี่วาฬและลัคกี้ไปเจอของดีมา นั่นก็คือ ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์☀  ที่ผลิตโดย กฟผ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งได้พัฒนาระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์❄ รวมถึงใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุด ๆ 

 

✅ ตู้แช่เย็นนี้เหมาะกับกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และตู้แช่เย็นนี้สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 11,000 บาทต่อปีเลยล่ะ😍 แถมยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 1,600 กิโลกรัม👍 ตอนนี้เจ้าตู้แช่เย็นนี้ได้นำไปใช้จริงแล้วที่ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ♻ ฟาร์มโคนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ จังหวัดสระบุรี พี่วาฬกับลัคกี้อยากได้สุด ๆ เลย

 

ที่มาข้อมูล: https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/832343