ลัคกี้พามาดู กลยุทธ์จัดการพลังงานสะอาดจาก GPSC | Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

ลัคกี้พามาดู กลยุทธ์จัดการพลังงานสะอาดจาก GPSC

Pinterest LinkedIn Tumblr

ลัคกี้พามาดู กลยุทธ์จัดการพลังงานสะอาดจาก GPSC, Whale Energy Station

ปัจจุบันเรื่องพลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นพลังงานที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 🌲

เอ๊ะแล้วบริษัทพลังงานเดิมๆ เขามีแนวทางการปรับตัวต่อพลังงานสะอาดยังไงบ้างนะ ลัคกี้น่ะไปเจอมาว่า GPSC เขามีกลยุทธ์ “4S” เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องไปกับทิศทางพลังงานโลกด้วยล่ะ 🌎
ซึ่ง 4S ประกอบด้วย
S1: Strengthen and expand the Core การสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตที่มีเสถียรภาพในระดับสากล
S2: Scale – up Green energy การเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด และการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน การพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและยานพาหนะอื่นๆ
S4: Shift to Customer – centric Solutions บริการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยใช้นวัตกรรมพลังงาน และมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จะเห็นได้ว่าจากการสร้างกลยุทธ์นี้จะทำให้การจัดการพลังงานทดแทของไทยเป็นระบบ ซึ่งก็สอดคล้องไปกลับแผนพลังงานชาติ เพื่อพร้อมพัฒนาเรื่องพลังงานสะอาดไปกับประเทศนั่นเอง 📈
ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3k1cqrP