รถในฝันของพี่วาฬ ต้องใช้พลังงานสะอาดสุดๆ » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

รถในฝันของพี่วาฬ ต้องใช้พลังงานสะอาดสุดๆ

Pinterest LinkedIn Tumblr

รถในฝันของพี่วาฬ ต้องใช้พลังงานสะอาดสุดๆ, Whale Energy Station

รถของพี่วาฬต้องเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถในฝันของพี่วาฬ ต้องใช้พลังงานสะอาดสุดๆ, Whale Energy Station

ทำไมต้องเป็นรถพลังงานไฮโดเจนหรอ? เพราะว่าพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าและน้ำ จึงไม่มีการเผาไหม้ที่สร้างก๊าซคาร์บอนฯ และก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รถในฝันของพี่วาฬ ต้องใช้พลังงานสะอาดสุดๆ, Whale Energy Station

ซึ่งในขณะนี้ในประเทศไทยได้มีบริษัทพลังงานอย่าง กลุ่ม ปตท. ได้มีการจับมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานทางเลือกของไทยที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 🌳