อิตาลีเตรียมใช้รถไฟฟ้าไฮโดรเจนภายใน 5 ปี » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน สิ่งแวดล้อม

อิตาลีเตรียมใช้รถไฟฟ้าไฮโดรเจนภายใน 5 ปี

Pinterest LinkedIn Tumblr

อิตาลีเตรียมใช้รถไฟฟ้าไฮโดรเจนภายใน 5 ปี, Whale Energy Station

🚃 ผู้ผลิตยานพาหนะขนส่งจากฝรั่งเศสอย่างบริษัท Alstom ได้ลงนามร่วมกับบริษัท Snam ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านพลังงานของอิตาลีโดยมีข้อตกลงระยะเวลา 5 ปีเพื่อพัฒนารถไฟฟ้าพลังไฮโดรเจนในประเทศอิตาลี โดยการใช้พลังไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเป็นที่นิยมอย่างกว้างขว้างในโซนยุโรปซึ่งเราก็หวังว่าจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ที่มาข้อมูล: https://www.cnbc.com/2020/02/20/demand-for-liquefied-natural-gas-set-to-double-by-2040-shell.html