ภาคครัวเรือนและองค์กรของจีนจะประหยัดเงินได้ถึง 17 ล้านล้านหยวนภายในปี 2040 » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน สิ่งแวดล้อม

ภาคครัวเรือนและองค์กรของจีนจะประหยัดเงินได้ถึง 17 ล้านล้านหยวนภายในปี 2040

Pinterest LinkedIn Tumblr
ภาคครัวเรือนและองค์กรของจีนจะประหยัดเงินได้ถึง 17 ล้านล้านหยวนภายในปี 2040, Whale Energy Station
ผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิชาการของจีนภาคครัวเรือนและองค์กรของจีนจะประหยัดเงินได้ถึง 17 ล้านล้านหยวนภายในปี 2040, Whale Energy Station พยายามอย่างมากในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นธุรกิจหมุนเวียนมากขึ้น โดยจีนมีพันธกิจระดับชาติในการผลิตพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็วและตลาดที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ทำให้จีนมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะด้านพลังงานหมุนเวียน โดยเมื่อหักต้นทุนดำเนินการจากปัจจัยภายนอกทั้งหมดแล้วนั้นจะทำให้จีนประหยัดเงินค่าพลังงานได้ 17 ล้านล้านหยวนภายในปี 2040 นั่นเอง