ไทยผลิตน้ำมันได้เอง แต่ก็ไม่พอใช้งาน เป็นเพราะอะไรกัน? » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน น้ำมัน

ไทยผลิตน้ำมันได้เอง แต่ก็ไม่พอใช้งาน เป็นเพราะอะไรกัน?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ไทยผลิตน้ำมันได้เอง แต่ก็ไม่พอใช้งาน เป็นเพราะอะไรกัน?, Whale Energy Station

ที่หลายคนเข้าใจว่าที่ไทยผลิตน้ำมันได้เองนั้น จริงๆ แล้วอัตราการขุดเจอและผลิตน้ำมันดิบได้เองในประเทศ ไม่เพียงต่อความต้องการใช้ของคนในประเทศ จึงต้องมีการนำเข้าน้ำมันดิบ ซึ่ง น้ำมันดิบเป็นสินค้านำเข้าของประเทศไทยติด 1 ใน 5 อันดับแรกเสมอ

น้ำมันดิบที่ได้ขุดได้ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ 100% เมื่อขุดได้ต้องนำไปกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดอื่นๆ ด้วยโรงกลั่น แต่ในไทยเองมีโรงกลั่นน้ำมันเพียง 7 แห่ง แต่ละโรงกลั่น ก็กลั่นได้น้ำมันแล้วผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่เหมือนกัน และน้ำมันบางชนิดไม่สามารถกลั่นได้อีกกับโรงกลั่นในไทย จึงต้องหาทางออกด้วยการนำเข้าน้ำมันดิบมากลั่นให้ได้น้ำมันสำเร็จรูปเพียงพอ

ดังนั้น อัตราการผลิต อัตราการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปต้องมากกว่าและแปรผันตามอัตราการใช้ของประเทศ เหตุผลเพราะทุกคนต้องมีน้ำมันใช้ ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นหลักอุปสงค์ อุปทาน ถ้าเราทุกคนช่วยกันประหยัดขึ้นใช้น้ำมันลดลง ​เมื่อไหร่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านำ​ก็ต้องศึกษาตลาด และปรับลดการนำเข้าลงด้วยนั้นเอง

ที่มาข้อมูล : bit.ly/3fd5Ri4