สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน น้ำมัน

สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Pinterest LinkedIn Tumblr
สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Whale Energy Station
สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Whale Energy Station ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบ
++ เชิงบวก
สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Whale Energy Station• รายงานฉบับเดือน มิ.ย. 64 ของ Energy Information Administration (EIA) คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.41 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 97.67 ล้านบาร์เรลต่อวัน และในปี 2565 จะเพิ่มขึ้น 3.64 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 101.31 ล้านบาร์เรลต่อวัน
สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Whale Energy Station• ธนาคารโลก (World Bank) ปรับประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของโลก ปี 2564 อยู่ที่ 5.6% ต่อปีสูงกว่าคาดการณ์ครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 4.1% ต่อปี โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ และจีน
สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Whale Energy Station• นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในตลาดซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า ICE รายงานสถานการลงทุนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ในตลาดนิวยอร์ค และตลาดลอนดอน สัปดาห์สิ้นสุด วันที่ 8 มิ.ย. 64 กลุ่มผู้จัดการกองทุนปรับสถานะถือครองสุทธิ (Net Long Position) เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 23,277 สัญญา มาอยู่ที่ 265,745 สัญญา
— เชิงลบ
สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Whale Energy Station• Baker Huges รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบ (Rig Count) ของสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 6 แท่น อยู่ที่ 365 แท่น สูงสุดตั้งแต่เดือน เม.ย. 63
สถานการณ์ตลาดน้ำมัน ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 มิ.ย. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 14-18 มิ.ย. 64 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Whale Energy Station สรุปแนวโน้มราคาน้ำมัน
ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้วิเคราะห์ทางเทคนิคราคาน้ำมันดิบ ICE Brent ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 71 – 74 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐฯ ยุโรป และจีน จากการกระจายวัคซีน COVID-19 ขยายวงกว้างขึ้น ประกอบกับ OPEC+ มีมติ
คงปริมาณการลดการผลิต ในเดือน ก.ค. 64 ที่ระดับ 5.759 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยจะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการลดผลิตของเดือน ส.ค. 64 เป็นต้นไป ในการประชุมวันที่ 1 ก.ค. 64 อย่างไรก็ตามการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงระงับโครงการนิวเคลียร์ (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อาจทำให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันสู่ตลาดได้มากขึ้น หากสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร
ทั้งนี้ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบ Brent มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ภายในเดือน ส.ค. 64 เนื่องจากการกระจายวัคซีนขยายวงกว้างขึ้นช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพิ่มความต้องการ
ใช้น้ำมันจากการเดินทางในสหรัฐฯ และยุโรปสูงขึ้น