บั้งไฟไปไกลถึงนอกโลก 'บั้งไฟ 4.0' ต้นแบบจรวดดาวเทียมฝีมือคนไทย » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน เทคโนโลยี

บั้งไฟไปไกลถึงนอกโลก ‘บั้งไฟ 4.0’ ต้นแบบจรวดดาวเทียมฝีมือคนไทย

Pinterest LinkedIn Tumblr

บั้งไฟไปไกลถึงนอกโลก ‘บั้งไฟ 4.0’ ต้นแบบจรวดดาวเทียมฝีมือคนไทย, Whale Energy Station รู้ไหมว่าจรวดไทยหรือบั้งไฟของเราเนี่ยถูกนำไปเป็นต้นแบบจรวดดาวเทียมด้วยนะ

บั้งไฟไปไกลถึงนอกโลก ‘บั้งไฟ 4.0’ ต้นแบบจรวดดาวเทียมฝีมือคนไทย, Whale Energy Station โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพัฒนาบั้งไฟ 4.0 โดยติดตั้ง GPS เพื่อชี้พิกัด ซึ่งบั้งไฟต้นแบบ 4.0 นี้มีชื่อว่า “จรวดบั้งไฟช้างสาร๑” และมีความตั้งใจที่จะผลักดันจังหวัดยโสธรเข้าสู่การเป็นเมืองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศอีกด้วยโดยการทำงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งบริษัท Zignature Marketing จำกัด ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ สถาบันวิจัยการบินและอวกาศแห่งประเทศไทย (Thailand Space and Aeronautics Research – TSR) ชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร และกองทัพบกนั่นเอง

ที่มาของข้อมูล: https://www.voicetv.co.th/read/493951