Category

สำรวจและผลิต

Category

🛢วันนี้พี่วาฬและโอซูลาร์จะมาเล่าข้อดีของปิโตรเลียมที่ใครหลายคนไม่เคยรู้ว่าหลาย ๆ อย่างที่เราใช้ หรือเห็นกันอยู่ทุกวันนั้นทำมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เป็นวัตถุดิบหลักที่ผ่านการแปรรูปออกมาใช่ในชีวิตประวันของเรา และเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยางรถยนต์ อุปกรณ์การสื่อสาร บรรจุภัณฑ์ ส…