พี่วาฬตมาตอบมาดามโดโด้ว่า ทำไมราคาน้ำมันแต่ละประเทศไม่เท่ากัน » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน น้ำมัน

พี่วาฬตมาตอบมาดามโดโด้ว่า ทำไมราคาน้ำมันแต่ละประเทศไม่เท่ากัน

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬตมาตอบมาดามโดโด้ว่า ทำไมราคาน้ำมันแต่ละประเทศไม่เท่ากัน, Whale Energy Station

มาดามโดโด้รู้ไหมว่าทำไมราคาน้ำมันแต่ละประเทศไม่เท่ากัน พี่วาฬจะบอกสาเหตุให้เข้าใจกัน

หลายคนมักจะคิดว่าบริษัทเอกชนที่ขายน้ำมันเป็นคนกำหนดราคา แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่นะ การตั้งราคาน้ำมันของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. นโยบายของรัฐที่มีต่อการเรียกเก็บภาษีน้ำมัน
  2. มาตรฐานยูโรที่บอกคุณภาพของน้ำมันในแต่ละประเทศ
  3. มาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนของแต่ละประเทศ
  4. โครงสร้างราคาน้ำมันทื่มีความแตกต่างกัน
  5. ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการแต่ละประเทศที่มีการตั้งราคาต่างกัน เช่น ค่าการตลาดหรือค่าบริหารจัดการด้านต่างๆ