ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ?? » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??

Pinterest LinkedIn Tumblr

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Station

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะ??

หนึ่งในสาเหตุที่ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เพราะ ‘น้ำมันดิบ’ ถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของคนทั่วโลก ซึ่งจะมีความผันผวนไปตามความต้องการซื้อ-ความต้องการขาย หรือกฎของอุปสงค์-อุปทาน (Demand – Supply) ตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานอยู่แล้วฮะ

กฎนี้ก็คือ ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Stationราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Stationราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Station
ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Station ถ้าความต้องการซื้อมากกว่าขาย สินค้าโภคภัณฑ์ก็จะมีราคาสูงขึ้น (Demand)

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Station ถ้าความต้องการขายมากกว่าซื้อ สินค้าโภคภัณฑ์ก็จะมีราคาลดลง (Supply)

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Station พี่วาฬยกตัวอย่างในปี 2020 ที่ผ่านมา ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้มีมาตรการให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อนั้น ทำให้ความต้องการในการใช้น้ำมันลดลง น้ำมันดิบที่กักตุนไว้ก็เลยมีปริมาณมากกว่าการใช้งาน ราคาจึงลดลงตามกฎของฝั่ง Supply นั้นเอง

ราคาน้ำมันดิบมีขึ้นมีลง เป็นเพราะอะไรนะ??, Whale Energy Station ส่วนกฎฝั่ง Demand คือความต้องการซื้อมากกว่าปกติ ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ถ้าให้เทียบกับสินค้าตามเทศกาลอย่างวันวาเลนไทน์ที่ดอกกุหลาบมีความต้องการซื้อมากในวันนั้น ราคาดอกกุหลาบก็จะแพงขึ้น หรืออย่างช่วงเทศกาลกินเจ ที่ราคาผักก็จะสูงขึ้นตามช่วงเทศกาล ซึ่งนอกจากเทศกาลแล้ว ยังมีตัวอย่างปีที่ผ่านมาที่เกิดความต้องการเนื้อหมูสูงกว่าปริมาณหมูที่มี เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันระบาด ทำให้หมูไม่พอ ทำให้ราคาหมูสูงขึ้น

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โลกนั้นมีผลกับราคาสินค้าต่างๆ ดังนั้นต้องติดตามข่าวสารสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจควบคู่กันไปตลอดเวลานะฮะ