แนวโน้มความต้องการ LNG เพิ่มเป็น 2 เท่าใน 20 ปี » Whale Energy Station
ก๊าซธรรมชาติ ข่าวพลังงาน สิ่งแวดล้อม

แนวโน้มความต้องการ LNG เพิ่มเป็น 2 เท่าใน 20 ปี

Pinterest LinkedIn Tumblr

แนวโน้มความต้องการ LNG เพิ่มเป็น 2 เท่าใน 20 ปี, Whale Energy Station

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่าความต้องการ LNG ทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 12.5% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2040 เพราะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ หลังจากเผาไหม้เป็นพลังงานได้ โดยตั้งแต่ปี 2010 การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้ถ่านหินช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 500 ล้านตันเลยทีเดียว

ที่มาข้อมูล: https://www.cnbc.com/2020/02/20/demand-for-liquefied-natural-gas-set-to-double-by-2040-shell.html

#พลังวาฬบางอย่าง #LNG #ความต้องการพลังงาน