ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้ » Whale Energy Station
ก๊าซธรรมชาติ

ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้

Pinterest LinkedIn Tumblr

ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้, Whale Energy Station

ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้, Whale Energy Station LNG (Liquefied Natural Gas) คือ ก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากก๊าซธรรมชาติ มีข้อดีคือ

ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้, Whale Energy Stationเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก
ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้, Whale Energy Stationเป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้, Whale Energy Stationมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เพราะเป็นก๊าซธรรมชาติ
ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้, Whale Energy Stationมีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน เนื่องจากเบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นเมื่อเกิดการรั่ว

ข้อดีของ LNG ที่อยากให้รู้, Whale Energy Stationมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเตา

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล : http://www.pttlng.com/f_content.aspx…